top of page
roland-barthes.jpg

John S. Webb

John Webb är född i London 1950 och bor sedan 40 år i Skåne. Han har som fotograf ett stort intresse för det odlade och det till våra syften anpassade landskapet, och har ett tiotal böcker och ett trettiotal utställningar bakom sig.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page