top of page

Fotografierna i Terraform kom från början till genom en rad långa resor genom olika kontinenter – länder som fotografen hade en personlig relation till genom utvandring eller sin familjehistoria, och då speciellt USA, England och Australien.

Bilderna är något mer än bara registreringar av vad som noterats till fots genom dessa destinationer. De har formats av upplevelsen av ”plats” och präglas starkt av vad fotografen upplevt både av på platsen för fotograferandet och inom honom själv – vad han hade ”i huvudet” just då. Bilderna är personliga ”vykort” som ofta visar hur mänskligheten förändrar, formar och interagerar med Jorden genom strukturer, byggnader, vägar osv. och återskapandet av den naturliga världen.

Urbaniseringen sker över hela världen, ibland i förfärande grad och till enorma kostnader för miljön och djurlivet. I denna bok är dock fotografierna från länder där förändringarna i allmänhet betraktas som relativt kontrollerade, och chockerande i kraft av sin omfattning eller hänsynslöshet. Likväl visar bilderna på vardagliga platser som ofta förbises vid den gradvisa förvandlingen av planeten till att helt domineras av mänsklig aktivitet och bosättning, där den naturliga välden inte längre har någon plats.

Med text på engelska.

John S. Webb: Terraform

SKU: 9789186617509
350,00 krPris
  • Utgivningsår: 2018
    96 sidor, inbunden.

bottom of page