top of page


I Huset befinner du dig i ett kommunhus, en socialarbetarorganisation, en arbetsplats och får ta del av kommunikationen som sker inom Husets väggar. Där möter du barn, föräldrar, rektorer, poliser, framför allt möter du socialarbetare och chefer.
Huset är en fiktion. Huset är också en poetisk undersökning om hur språk och makt verkar i en organisation som är till för att stödja och hjälpa barn. Hur utsagor rör sig mellan människor, hur ord och tystnader kolliderar in i varandra. Hur språkets innebörder skevas till, töms och byts ut. Hur maktpositioner står i samband till hur orden får resonans. Hur barnens behov försvinner i upprepandet av ”barns behov i centrum”.

Recensioner:
Helsingborgs Dagblad: ”Kommunhusets kusligheter”
Norrköpings Tidningar: ”Maktundersökning i lyrisk form”
Upsala Nya Tidning: ”Allt är inte socialens fel”
Dagens Nyheter: ”Nödvändig läsning. Högaktuellt om samhällets skuggsidor”
Tidningen Kulturen: ”Betydelsegenomträngningseufori i rundgångsekvilibristiskt påseendeutdrag”
Aftonbladet: ”Anarki på socialen i ordrik poesidebut”
Populär poesi: ”Jeny Rengman – Huset”
dagensbok.com: ” Tillit, tystnadsplikt, tvång”

Läs de första sidorna ur boken.

Jeny Rengman: Huset

SKU: 9789186617196
160,00 krPris
  • Utgivningsår: 2013
    112 sidor, häftad.

bottom of page