top of page
roland-barthes.jpg

Marcel Schwob

Född i Chaville i Frankrike 25 augusti 1867 och död i Paris 26 februari 1905. Författare, sagoberättare, poet, översättare och lärd som stod symbolisterna nära. Marcel Schwob tillhör de i Sverige mindre kända författarna från 1800-talets sekelskifte. Veterligen har han bara dykt upp två gånger i översättning; först 1964 i Lars Bjurmans legendariska antologi Fantastika. 27 franska författare i urval. Andra gången är då han räknas in bland patanjärerna, föregångarna, i Claes Hylingers lika legendariska Patafysiska antologin, 1973 (båda på Caverfors förlag). Schwob var en central gestalt i dåtidens symbolistiska kretsar i Paris. Han ansågs ha en gigantisk lärdom men en vek hälsa. Den äldre kollegan och förebilden Robert Louis Stevenson uppmuntrade honom i hans författarskap, och mot slutet av sitt liv företog han en krävande båtresa till Samoaöarna för att se Stevensons grav. Förmodligen grävde han samtidigt sin egen: efter återkomsten (han hittade aldrig graven) försämrades hans hälsa och han dog tre år senare. Marcel Schwob har förekommit i tidskriften Pequods trettionde nummer, presenterad och översatt av Magnus Hedlund, då med ett stycke ur sin bok Vies Imaginaires, påhittade liv.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page