top of page
roland-barthes.jpg

Magnus Hedlund

Magnus Hedlund (född 1942), och var länge bosatt i Göteborg, numera på Gotland. Författare, översättare, introduktör och innehavare av lärostolen (régent) i experimentell cybeutik vid Collège de ’Pataphysique.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page