top of page
roland-barthes.jpg

Lars Hermansson

Lars Hermansson är född 1961 i Sandviken och numera bosatt i Stockholm. Sedan debuten 1987 har han givit ut fyra diktsamlingar.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page