top of page
roland-barthes.jpg

L.T. Fisk

Skriver sånger. Framför dem inför publik, alternativt spegeln på arbetsrummet. Lågmält. Fick chansen 2002 att nå den stora publiken på Hultsfredsfestivalen, efter ett självutgivet album vid namn …bygger en artist. Försvann därmed under radarn, men slutade aldrig riktigt. Gav ut Som ljus genom galler. Sånger 1999–2003 på Veni Produktion 2004. Klang och jubel. Fina recensioner. Ånyo en mindre bra period. Samlade ihop några nya sånger. Arbetsnamn: Samlade Självmord. Kreverade dock för marknadskrafterna och namngav det Man måste veta när man ska sluta. Albumet kom ut på etiketten Veni Produktion i april 2006. För ständigt nervösa anteckningar. Alkohol är inget problem. Har aldrig skrivit i terapeutiskt syfte. Samlar på recensioner. Har börjat tro dem.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page