top of page
roland-barthes.jpg

Augustin Mannerheim

Född 1915 och död i september 2011. Var som utbildad jägmästare under flera decennier bosatt på familjegården Grensholm i Östergötland. Han var under hela sitt liv lidelsefullt upptagen med att genomföra det riktiga litterära uttrycket. Denna strävan kan spåras genom hela hans författarskap, såväl i den sparsmakade lyriska produktionen som i arbetet med att beskriva verskonstens principer och hantverk.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page