top of page

Segeå — ett av våra mest åsidosatta vattendrag visade sig också vara ett av de mest intressanta. Författarna gav sig ut på en upptäcktsfärd från mynning till källa och hittade inte bara en levande kulturbygd med fabriker, plöjda åkrar och golfbanor utan också mängder av hälsningar från det förflutna. Vid Segeås strand har arkeologer grävt fram vad som visat sig vara en av Sveriges äldsta boplatser för människor. En familj renjägare stannade till där i några veckor för 11000 år sedan, och idag tronar en av landets mest svårforcerade motorvägsrondell på samma ställe. Hög grumlighet noterades är berättelsen om det stora och det lilla, sett genom Segeås ögon och skildrat med personliga ord och bilder.

Texter av Valle Westesson och bilder av Nils Bergendal. Förord av Peter Törnqvist.

Nils Bergendal, Valle Westesson: Hög grumlighet noterades

SKU: 9789186617448
200,00 krPris
  • Utgivningsår: 2017
    128 sidor, häftad. Bilagd karta.

bottom of page