top of page

Pripyat – tusen år av ensamhet undersöker i foto och dikt en förgiftad plats, staden Pripyat som ligger tre kilometer från kärnkraftverket Tjernobyl i norra Ukraina. Platsen utestänger allt mänskligt liv för en oöverskådlig tid.

Boken problematiserar kärnkraften både ur ett globalt och individuellt perspektiv med suggestiva bilder, associativa och undersökande texter. Bokens övergripande tanke är tidsperspektivet – hur hanterar det kollektiva minnet denna plats och omgivningen, nu och i framtiden? Boken problematiserar även frågeställningar kring hur vi förhåller oss i grunden för vår existens. Hur använder människan de krafter hon har till sitt förfogande som å ena sidan kan skapa ett bättre liv men å andra sidan kan skapa förödelse och död?

Under fyra dagar i augusti 2009 besökte Merja Diaz (fotograf) och Kristina Berggren (författare) staden Pripyat och zonen kring den havererade reaktorn i Tjernobyl.

Efterord av Ann Heberlein.

Recensioner:
Smålandsposten: Kristina Berggren och Merja Diaz: Pripyat – Tusen år av ensamhet
Helsingborgs Dagblad: Tillbaka till Tjernobyl

Merja Diaz, Kristina Berggren: Pripyat – Tusen år av ensamhet

SKU: 9789186617127
160,00 krPris
  • Utgivningsår: 2012
    72 sidor, häftad.

bottom of page