top of page


All denna öppenhet som kommer är en långdikt. Eller en inre monolog. Eller en kör av röster. Eller ett drömspel. Eller r