top of page
roland-barthes.jpg

Merja Diaz, Kristina Berggren

Merja Diaz är fotograf med en fil kand från Högskolan för Fotografi och Film vid Göte­borgs Universitet. Hon har arbetat som frilansande fotograf med projekt med poetiska undertoner och även arkitekturfotografi och publicerat flera fotografiska böcker. Merja arbetar som fotograf och intendent vid Malmö Museer.

Kristina Berggren har studerat vid Musikkonservatoriet i Malmö, samt på konstskolor i Malmö och Stockholm. Hon har en fil kand och en fil mag från Institutionen för miljövetenskap och kulturvård vid Göteborgs Universitet, och har bedrivit doktorandstudier vid universiteten i Köpenhamn och Newcastle.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page