top of page
roland-barthes.jpg

Klas Mathiasson

Född 1972, bosatt i Ljungby. Försörjer sig som lärare i musik och svenska. Har studerat Kreativs skrivande vid Växjö universitet.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page