top of page
roland-barthes.jpg

Jenny Högström

Jenny Högström är född 1974 och bosatt i Göteborg. Jenny är verksam som litteraturkritiker, författare och översättare.

Utgivet på Pequod Press:
bottom of page